חזון

בכל שנה מתרחשות בישראל כ-67,000 תאונות עבודה, כמו גם עשרות אלפי אירועים חריגים מסוגים שונים שמקורם בכשל אנושי, בטעויות בשיקול הדעת, במחדלים ובניהול סיכונים. בנוסף לנזק הכלכלי העצום למשק הישראלי (כ-20 מיליארד שקלים בשנה), כרוכים אירועים חריגים אלה בפגיעה קשה במוניטין הארגון, בנזק כלכלי ישיר ובעיכוב בלוחות זמנים, בנזק כלכלי עקיף כתוצאה מתשלומי פיצויים וממעורבות חברות ביטוח. תאונות עבודה קיצוניות אף גורמות לפגיעה בגוף ובנפש.

מדיטון אדם הוא המכון היחידי בארץ המשלב בדיקות פסיכולוגיות ורפואיות לקביעת כשירות תפקודית ככלי עזר למניעת תאונות בעבודה.

רובם של האירועים החריגים ותאונות העבודה במגזרים התעסוקתיים השונים, נובע מהתנהגות הגורם האנושי: כשלים, טעויות אנוש, עבריינות והתנהגות מסוכנת, מהווים גורמים עיקריים לאירועים אלו. על רקע זה, גדלה והולכת בשנים האחרונות ההכרה בחשיבות הקריטית של נושא הבטיחות לפרט, לארגון, ולחברה בכלל. משאבים רבים מושקעים כיום בפיתוח אמצעים להפחתת תאונות ואירועים חריגים ובמניעת סיכונים.

בבסיס פעילות מדיטון אדם, עומדת התפיסה כי במציאות בה פועלים ארגונים בתנאי לחץ, מורכבות, אחריות כבדה ובסביבה עתירת טכנולוגיה, דינאמית ומשתנה- ישנה חשיבות קריטית לבקרה על הגורם האנושי כאמצעי ישיר למניעת תאונות וטעויות אנוש, ולשיפור במדדי איכות תפקודית בארגון.

שימוש במומחיות המכון ובכליו המקצועיים למטרות אבחון ומיון הוכיח הצלחה רבה במניעת כשלים ואירועים בלתי רצויים בארגון, ובשיפור מדדי התפקוד הארגוני.

לפרטים לגבי מיון, אבחון, הדרכות וסדנאות, צרו קשר

החל מפברואר 2015, מדיטון אדם מבצע בדיקות כשירות לירי עבור המשרד לבטחון פנים.
לפרטים וקביעת מועד אבחון צרו קשר
לקביעת פגישת ייעוץ והיכרות אנא צרו קשר
לפרטים לגבי מיון, אבחון, הדרכות וסדנאות, נא צרו קשר
מדיטון אדם מבצע מזה כ-20 שנים בדיקות כשירות לנהיגה עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות